top of page

ERROR.ERRANCE.EROS.

Dit is een herwerkte versie van een tekst die Jolien Naeyaert op vraag van het Vlaams Architectuurinstituut voordroeg bij de opening van Tafelzetting #0 op 20 januari 2022 in deSingel in Antwerpen. Voor meer informatie over de reeks Tafelzettingen: vai.be
Ce texte est une version révisée d’un texte que Jolien Naeyaert a lu à la demande du Vlaams Architectuurinstituut lors de l’ouverture du Tafelzetting #0 le 20 janvier 2022 à deSingel à Anvers. Pour plus d’informations sur la série Tafelzetting : vai.be

Comments


bottom of page